ไบโอติก แมกซ์ 1 วัว ถุง 1 กก.

SKU
GBP30702030401
400฿
มีสินค้า
ไบโอติก แมกซ์ 1 วัว ถุง 1 กก.

PASSION

เลือกชีวิตที่ปลอดภัย เลือกอาหารเพื่อคนที่คุณรัก เพราะเราไม่มีทางรู้ว่ากำลังบริโภคเนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

– ลดปัญหาเต้านมอักเสบในโครีดนม
– ลดปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนม ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดีขึ้น
– เพิ่มปริมาณน้ำนมของโครีดนมต่อตัวต่อวัน
– ลดปัญหามูลแฉะ และกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในมูลโค

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ทางเคมี: ความชื้น ≤ 12%, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ: 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย
บาซิลลัส ซับทิลิส 2 x 1010 ซี.เอฟ.ยู.
บาซิลลัส อะไมโลลิเคอฟาเซียน 1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู.
บาซิลลัส ไลเคนนิฟอร์มิส 1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู.
แซ็กคาโลไมเซส เซอรีวิซิอ 1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู.
สารปรุงแต่งรสอาหาร 105 กรัม
สื่อ เติมจนครบ 1 กิโลกรัม

สรรพคุณ

ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

อัตราการใช้

ผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารโคเล็ก  0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหารสัตว์

  • อาหารโครุ่น-โคดราย 0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหารสัตว์
  • อาหารโคให้นม 0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหารสัตว์ หรือ 1 ข้อนโต๊ะ (15กรัม) สำหรับ on tops อาหาร
  • อาหารโคเนื้อ 0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหารสัตว์

เลขทะเบียนอาหารสัตว์

01 04 64 0621