ไมโคร คลีน ซอง 200 กรัม

SKU
GBP40101090401
150฿
มีสินค้า
ไมโคร คลีน ซอง 200 กรัม

PASSION

วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ ปรากฏการณ์มาเรียมที่จากไป ทำให้เราตระหนักถึงพิษภัยธรรมชาติที่เกิดจากการละเลยของมนุษย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
 • เก็บรักษาง่าย มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 1 ปี
 • คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาค้นคว้าโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์
 • รับประกันความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
 • ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเชื้อสั้น เพียง 4-6 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งาน
 • มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Micro Klean ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์ได้แก่

 • บาซิลลัส ซับทิลิส
 • บาซิลลัส อะไมโลลิเคอฟาเซียน
 • บาซิลลัส ไลเคนนิฟอร์มิส
 • บาซิลลัส เมทิลโลโตฟิคัส
  ความชื้น ≤ 12%, pH 5.5-6.5
  ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.0 x 108 CFU/g

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ไมโคร คลีน

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
1. สามารถกำจัดกลิ่น ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้ดี จุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียและแก๊สไข่เน่า ส่งผลให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นในระบบบำบัด
2. สร้างสมดุลให้น้ำ ลดค่า BOD และ COD ของน้ำ รวมถึงช่วยสร้าง
สมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำมีคุณภาพดีอยู่เสมอ

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาด จะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อ ทั้งสองผลิตภัณฑ์นั้นมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Micro Klean เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 10 – 12 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Micro Klean มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วน
ซึ่งกระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น