ไบโอติก แมกซ์ 2 กุ้ง ถุง 1 กก.

SKU
GBP30704030401
850฿
มีสินค้า
ไบโอติก แมกซ์ 2 กุ้ง ถุง 1 กก.

PASSION

เลือกชีวิตที่ปลอดภัย เลือกอาหารเพื่อคนที่คุณรัก เพราะเราไม่มีทางรู้ว่ากำลังบริโภคเนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสัตว์น้ำ แบบละลายน้ำ

– เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
– ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร
– กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์น้ำ
– เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
– ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์น้ำ
– ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง
– เป็นหนึ่งในแนวทางหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) โดยการทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะในสัตว์น้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ทางเคมี: ความชื้น ≤ 12%, pH 5.5-6.5 ทางชีวภาพ :
Bacillus spp. >1010 ซี.เอฟ.ยู./กิโลกรัม             
Modified Yeast Cell Wall
ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม สารเสริมชีวนะ 
Bacillus subtilis 1 x1010 ซี.เอฟ.ยู.
Bacillus amyloliquefaciens 1 x1010 ซี.เอฟ.ยู.
Bacillus licheniformis 1 x1010 ซี.เอฟ.ยู.
สื่อ เติมจนครบ   1   กิโลกรัม

สรรพคุณ

ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์น้ำ

อัตราการใช้

กุ้งพี 3-5 กรัม/1กก.อาหารสัตว์
กุ้งระยะปล่อยบ่อดิน 3-5 กรัม/1กก.อาหารสัตว์
กุ้งภาวะเริ่มติดเชื้อ 5- 10 กรัม/1กก.อาหารสัตว์
ปลา 3-5 กรัม/1กก.อาหารสัตว์

เลขทะเบียนอาหารสัตว์

01 03 64 0031