ไบโอติกแมกซ์พลัส1 ไก่ละลายน้ำ ถุง 1 กก.

SKU
GBP30703030403
450฿
มีสินค้า
ไบโอติกแมกซ์พลัส1 ไก่ละลายน้ำ ถุง 1 กก.

PASSION

เลือกชีวิตที่ปลอดภัย เลือกอาหารเพื่อคนที่คุณรัก เพราะเราไม่มีทางรู้ว่ากำลังบริโภคเนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสัตว์ปีก แบบละลายน้ำ

  • เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
  • ควบคุมเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์ปีก
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก ส่งผลให้ FCR, ADG ดีขึ้น
  • เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไข่มากขึ้น
  • เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่มากขึ้น
  • เพิ่มคุณภาพของไข่ น้ำหนักไข่และความสูงของไข่ขาว (Haugh Unit)
  • ลดปัญหาแอมโมเนียสะสมในโรงเรือนและการถ่ายเหลวในสัตว์ปีก
  • ลดปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่
  • ลดปัญหาแผลที่อุ้งเท้าลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ทางเคมี: ความชื้น ≤ 12%, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ: 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย
บาซิลลัส ซับทิลิส  1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู
บาซิลลัส อะไมโลลิเคอฟาเซียน 1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู
บาซิลลัส ไลเคนนิฟอร์มิส 1 x 1010 ซี.เอฟ.ยู
อินูลิน 20 กรัม
สื่อ เติมจนครบ 1 กิโลกรัม

สรรพคุณ

ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ปีก

อัตราการใช้

ใช้สำหรับละลายน้ำให้สัตว์ปีกกิน
1 กิโลกรัม/น้ำ 1,000 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม/ ไก่ 100,000 ตัว
ผสม Biotic Max Plus 1 กับน้ำให้เข้ากันก่อนนำไปให้สัตว์ปีกกิน
ควรให้ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

เลขทะเบียนอาหารสัตว์

01 04 64 0614