ชริมป์ โกล ถุงละ 500 กรัม

SKU
GBP30604080401
1,000฿
มีสินค้า
ชริมป์ โกล ถุงละ 500 กรัม

PASSION

ปัจจุบันการระบาดของโรคขี้ขาว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การผลิตกุ้งทั่วประเทศ ทำให้เนื้อกุ้งมีลักษณะไม่เต็มเปลือก (กรอบแกรบ) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องราคาขาย การเสริมอาหารด้วยกรดอะมิโนโปรตีนคุณภาพสูงจึงเป็นหนึ่ง ในทางเลือกเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมอบ ความอิ่มเอมในหัวใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยง

SHRIMP GRO

Shrimp Gro เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ดูดซึมได้ดีเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมร่างกายภายหลังการฟื้นตัวจากโรค

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสัตว์น้ำ

  1.  มีส่วนประกอบจากโปรตีนคุณภาพสูง
  2. กระตุ้นการกินอาหารและเพิ่มน้ำหนักกุ้ง
  3. ย่อยง่าย เร่งการสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเต็มเปลือก
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหาร
  5. ฟื้นฟูสุขภาพภายหลังจากการเกิดโรค

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลัก : อะมิโนโปรตีนไม่น้อยกว่า 80%

สรรพคุณ

ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์น้ำ

อันตราการใช้

ระหว่างการเลี้ยง 5-10 กรัม/กก.อาหาร
เร่งและฟื้นฟู 20 กรัม/กก.อาหาร

เลขทะเบียนอาหารสัตว์

ป.01 03 63 0093