• (ชนิดรูป : jpeg, jpg, png, gif || ขนาดรูป : ไม่เกิน 50 KB)
การแจ้งการชำระเงิน

1. ทำการชำระเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: บจก.สยาม อะกริ ซัพพลาย
บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี: 062-3-16503-5

2. หรือ ทำการชำระเงิน โดย Scan QR Code

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: บจก.สยาม อะกริ ซัพพลาย
บัญชีออมทรัพย์

3. กรอกแบบฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน

    • กรอกหมายเลขรายการสั่งซื้อของคุณ (ตัวอย่าง: 000000001 คุณสามารถดูได้จากในอีเมลของคุณ)
    • กรอกชื่อ, อีเมล์(e-mail) ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า
    • กรอกข้อมูลการชำระเงิน เช่น วัน-เวลา
    • แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน