Biocraft Biobalance 10 capsule

SKU
1GCP10109130101
259฿
มีสินค้า

โพรไบโอติกจาก bioCRAFT

bioBALANCE คัดสรรโพรไบโอติกสำหรับคนธาตุหนักโดยเฉพาะ

bioBALANCE คัดสรรโพรไบโอติกสำหรับคนธาตุหนักโดยเฉพาะ

โพรไบโอติก 3 สายพันธุ์

จำนวนเชื้อ 2,600 ล้านตัว/2 แคปซูล

ปรับสมดุลลำไส้ ลดอาการแปรปรวน

ปรับสมดุลระบบขับถ่าย